Privacybeleid Christie

Christie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Christie is gevestigd te Bovenkarspel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55916686.

Christie van der Stal-van Baaren is de Functionaris Gegevensbescherming van Christie. Zij is te bereiken via christie@christiemusic.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Christie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Christie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar (email en telefoonnummer) om lesafspraken mee te maken en het versturen van lesgebonden media en/of berichtgeving.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via christie@christiemusic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Christie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Christie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Christie) tussen zit.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Christie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Christie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Het verwerken, opslaan en/of delen van je gegevens
We slaan uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database.
De gegevens die u via onze website met ons deelt, worden per beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

We delen uw gegevens nooit met derden, tenzij dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Bewaartermijn van uw gegevens
Christie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens met ons heeft gedeeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Dat kunt u doen door een mail te sturen aan: christie@christiemusic.nl.
We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren en u inzicht geven in de gegevens die we van u hebben.

Klachten
Als u het idee heeft dat onze inspanningen niet voldoende zijn en dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via christie@christiemusic.nl.
Ook wijzen we u op uw recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vragen over ons privacybeleid
In geval van ontwikkelingen in de privacywetgeving of een aanpassing van onze websites kan dit privacybeleid worden bijgewerkt. Voor vragen over ons privacybeleid kunt u ons mailen via christie@christiemusic.nl.

Christie@christiemusic.nl

KvK: 55916686 | BTW nr. NL002101722B60


Verbeter je website - Nico van der Stal
Copyright © 2023 Christie. Alle rechten voorbehouden..